Privacy Verklaring


Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Daarom dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan weten via info@massageschoonhoven.nl of via 06-10980206.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die Massagepraktijk Schoonhoven verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en alle diensten van Massagepraktijk Schoonhoven. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Schoonhoven verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Massagepraktijk Schoonhoven verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Massagepraktijk Schoonhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
Beveiliging en bewaring
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. U kunt ons op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Massagepraktijk Schoonhoven kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Massagepraktijk Schoonhoven verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.
 
Delen met anderen
Massagepraktijk Schoonhoven deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
In kaart brengen websitebezoek
Massagepraktijk Schoonhoven gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massageschoonhoven.nl. Massagepraktijk Schoonhoven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Massagepraktijk Schoonhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massageschoonhoven.nl.
 
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Herzien: mei 2018 
 
Massagepraktijk Schoonhoven
Lekdijk-West 89
2871 MN  SCHOONHOVEN
T. 06-10980206
E. info@massageschoonhoven.nl